Είναι τόσον απλούν το φέρεσθαι φυσικώς και τόσον φυσικόν το φέρεσθαι απλώς, ώστε χρειάζεται κόπος άπειρος προς το μη φέρεσθαι φυσικώς και απλώς.
Βίκτωρ Ουγκώ 
Κάιρο 1902 

Souvenir de la Capitale de SAMOS avec ses montagnes neigeuses en hiver 1905 color PPC


Place Pythagore" Vathy-SAMOS" animated color PPC

Palais princier, SAMOS (Vathy) color PPCΔεσποινίδα
Λίτσαν Π............έτρου
Οδός Αιόλου 127
Εις Αθήνας

Αρσάκειον τη 30/12/915
Αγαπητή μου Λίτσα,
Εύχομαι εγκαρδίως όπως διέλθεις το νέον έτος μετά των οικείων σου εν πλήρη υγεία και ευδαιμονία
Με πολλά φιλιά
Ουρανία Μιχαλιάδου

Πρωτότυπος τίτλος: Samos. - Le port de Vathy.
Χρονολογία έκδοσης: 1919
Έκδοση: JEANCARD, Paul. L'Anatolie, Smyrne – Sparte – Bourdour – Hiérapolis – Le Dodécanèse, Παρίσι, Librairie Française, 1919.